Privacyverklaring

1. Over het privacybeleid van Frans van Heumen

De website die aan dit privacybeleid gekoppeld zijn, worden beheerd door Frans van Heumen (“ik”, “wij” of “ons”).

Wij stellen uw interesse in onze website (onze “website”) op prijs. Wij hechten veel belang aan privacybescherming en wij streven ernaar u te beschermen en uw privacy te respecteren. Deze privacyverklaring beschrijft hoe wij gegevens die verband houden met u of die u identificeren (hierna “persoonsgegevens”), verzamelen, opslaan, verwerken, overdragen, delen en gebruiken. Het beschrijft ook uw recht inzake gegevensbescherming, met inbegrip van uw recht om bezwaar te maken tegen sommige manieren waarop wij uw gegevens verwerken. Meer informatie over uw rechten en hoe u daar gebruik van kunt maken, kunt u vinden in het onderdeel “Toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens”.

Voor het doel van de toepasselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens (met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is Frans van Heumen de beheerder van de persoonsgegevens die wij van u hebben.

U dient er zich ook bewust van te zijn dat wij cookies gebruiken om informatie op te slaan terwijl wij toegang tot onze website bieden. U vindt meer informatie over ons gebruik van cookies in onze cookie verklaring.

2. Persoonsgegevens die wij over u verzamelen

Wij verzamelen persoonsgegevens over u wanneer u rechtstreeks vrijwillig informatie indient bij ons, op onze website. Dit kan bestaan uit informatie die u ons geeft wanneer u een formulier invult, met ons correspondeert, u inschrijft op onze mailinglijst, nieuwsbrieven of andere vormen van marketingcommunicaties, antwoordt op een enquête, deelneemt aan een promotie of een andere functie van onze website gebruikt.

Wij verzamelen ook indirect persoonsgegevens over u, zoals informatie over de pagina’s die u op onze website bekijkt of het apparaat dat u gebruikt om onze website te bekijken.

De onderstaande lijst beschrijft de categorieën van persoonsgegevens die wij over u verzamelen en hoe wij die informatie gebruiken.

Contactgegevens: Wij verzamelen uw contactgegevens zoals uw naam, uw e-mailadres, uw telefoonnummer en fysieke adressen die gekoppeld zijn aan uw account of eventuele reserveringen die u plaatst met behulp van onze dienst.

Commentaar en opmerkingen: Wanneer u rechtstreeks contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon, post of via een online formulier, zullen wij uw commentaar en opmerkingen registreren. Wij zullen ook uw commentaar en opmerkingen registreren die u geeft wanneer u antwoordt op enquêtes of deelneemt aan wedstrijden of promoties die wij organiseren.

Betalings- en transactie-informatie: Wij registreren welke producten u bij ons koopt en welke betalingsmethode u gebruikt voor de transactie. Wij zullen de betalings- en transactie-informatie gebruiken om betalingen te verwerken voor elke product dat u bij ons koopt. Hoewel wij alle transacties die u via de website doet registreren, slaan wij geen financiële informatie op – zoals uw creditcardnummers – aangezien wij een derde partij als betalingsprovider gebruiken om eventuele betalingen die u via de website doet te verwerken.

Aanmeldgegevens website: Wanneer u een account aanmaakt bij ons, bewaren wij uw gebruikersnaam en wachtwoordgegevens zodat wij uw account kunnen beveiligen. Wanneer u de mogelijkheid krijgt om u aan te melden via een sociaal netwerk, bijvoorbeeld via Facebook, krijgen wij uw wachtwoord of andere aanmeldgegevens voor die accounts niet te zien. Wij krijgen alleen uw e-mail en naam. Zonder uw toestemming plaatsen wij niets op uw sociale netwerk of sturen wij niets door aan uw vrienden, volgers of contacten.

Uw voorkeuren: Wij slaan informatie op over de voorkeuren die u instelt voor meldingen, marketinginformatie en over hoe u onze website te zien krijgt.

Informatie over hoe u onze website gebruikt en er verbinding mee maakt: Wij verzamelen informatie over hoe u onze website gebruikt, zoals de pagina’s die u bekijkt op onze website, het tijdstip waarop u onze website gebruikt en hoe lang u deze gebruikt, de website waar u vandaan kwam om onze website te bezoeken of de website waar u naartoe ging nadat u onze website had verlaten en alle selecties en keuzes die u maakt wanneer u onze website gebruikt.

Wij verzamelen ook informatie over de computer, tablet, smartphone of overige elektronische apparatuur die u gebruikt om verbinding te maken met onze website. Deze informatie omvat mogelijk informatie over het type apparaat, unieke identificatienummers van het apparaat, besturingssystemen, browsers en toepassingen die via het apparaat verbinding maken met onze website, uw Internetserviceprovider of mobiel netwerk, uw IP-adres en het telefoonnummer van uw apparaat (indien het een telefoonnummer heeft).

De informatie die wij verzamelen over hoe u onze website gebruikt of er verbinding mee maakt, houdt doorgaans verband met uw apparaat en niet met u als een bij naam genoemde individuele persoon. Indien u echter aangemeld bent op een geregistreerd account dat u bij ons hebt, kan deze informatie ook rechtstreeks met u in verband gebracht worden.

Informatie over uw locatie: Naast de informatie die u ons vrijwillig meedeelt, verzamelen wij geen informatie over uw exacte locatie. Het IP-adres van uw apparaat kan ons helpen om een locatie bij benadering te identificeren. Wij verzamelen of traceren uw exacte locatie uitsluitend wanneer u uw toestemming hebt gegeven. Waar nodig zullen wij u om uw toestemming vragen voordat wij informatie over uw exacte locatie gebruiken.

Informatie verstrekt door andere gebruikers: Soms verstrekken andere bezoekers op onze website informatie die verband houdt met u. In het geval dat gebruikers van onze website u willen uitnodigen om onze website te gebruiken of om informatie met u te delen over onze dienst of aanbiedingen, zullen wij de persoonsgegevens die zij over u geven gebruiken om hen te helpen om dit te doen. Wij zullen dit enkel doen wanneer zij aangeven dat u hen toestemming hebt gegeven om op deze manier met u communiceren.

Alle persoonsgegevens: Wij zullen alle persoonsgegevens die wij verzamelen gebruiken om onze website en onze procedures en processen te bewaken en te verbeteren. Ons gebruik van uw persoonsgegevens op deze manier heeft niet tot gevolg dat informatie die eerder niet openbaar beschikbaar was, openbaar wordt gemaakt op onze website.

Op verschillende plaatsen op onze website wordt u gevraagd om specifieke persoonsgegevens in te voeren. De persoonsgegevens die ingevuld moeten worden om gebruik te kunnen maken van de aangeboden diensten zullen worden weergegeven op het ogenblik dat de informatie verzameld wordt. Overige persoonsgegevens die u niet hoeft in te vullen om gebruik te maken van onze diensten, kunnen op vrijwillige basis worden meegedeeld en het staat u vrij om te besluiten om dergelijke persoonsgegevens niet in te vullen.

3. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken en wat onze rechtsgrondslag is voor dit gebruik

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Om aan een contract te voldoen of om stappen te ondernemen die verband houden met een contract. Dit is van toepassing als u een product bij ons koopt, meedoet aan onze wedstrijden of deelneemt aan promoties die wij organiseren. Dit omvat:

a) Het verifiëren van uw identiteit

b) Het verwerken van uw betalingen en het doorgeven van de gegevens aan relevante derden (voor verzending) waar dit nodig is om uw order te voltooien.

c) Met u te communiceren over de diensten die wij leveren en over vragen, problemen of zorgen die u hebt of andere gebruikers hebben

d) Klantendiensten en ondersteuning leveren

e) Het gebruiken van persoonsgegevens over u die andere gebruikers ons in privéberichten toesturen om bestelling af te leveren en om eventuele vragen, problemen of zorgen die zij hebben te beantwoorden

Als vereist om onze zakelijke activiteiten uit te voeren en onze wettelijke belangen na te streven. Met name zullen wij:

a) U elektronische marketingcommunicatie sturen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren

b) Publiceren op uw sociale netwerk of bij uw vrienden in overeenstemming met uw privacy-instellingen voor elk netwerk

c) Uw opmerkingen en meningen gebruiken om uw vragen, problemen of zorgen te behandelen en onze dienstverlening te verbeteren.

d) Opmerkingen en meningen die u uit (wanneer u reageert op enquêtes, meedoet aan wedstrijden of deelneemt aan andere promoties) gebruiken om aanbiedingen te selecteren die voor u interessant kunnen zijn.

e) Uw transactiegegevens en -geschiedenis gebruiken om aanbiedingen te selecteren die mogelijk interessant voor u kunnen zijn en u marketingmateriaal toesturen in overeenstemming met uw marketingvoorkeuren

f) Uw voorkeursinstellingen gebruiken om u meldingen en marketingcommunicatie te sturen en om onze website volgens uw voorkeuren weer te geven

g) Informatie gebruiken over hoe u onze website gebruikt en er verbinding mee maakt om uw ervaring van onze website te optimaliseren op uw apparaat, om aanbiedingen te selecteren die voor u interessant kunnen zijn voor marketingdoeleinden en om het succes van onze marketingcampagnes te beoordelen

h) Een locatie bij benadering gebruiken om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze site relevant is voor de regio, stad, provincie of het land waarin u uw apparaat gebruikt

i) Het gebruik van onze website monitoren met als doel het opsporen en voorkomen van fraude of misdaad

j) Uw persoonsgegevens gebruiken om ons te helpen nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Onder bepaalde omstandigheden en met uw toestemming zullen wij:

a) Uw locatie vaststellen met als doel uw aangeboden productinformatie aan u aan te passen

b) Bepaalde cookies plaatsen en vergelijkbare technologieën gebruiken die onderhevig zijn aan de vereiste toestemming

Voor doelstellingen als vereist door de wet, zoals verzoeken van overheden of rechtshandhavingsautoriteiten die een onderzoek uitvoeren. Wij kunnen alle persoonsgegevens die wij verzamelen anoniem maken en als geheel verwerken (zodat de informatie u niet rechtstreeks identificeert). Wij kunnen de anoniem gemaakte informatie gebruiken voor uiteenlopende doeleinden waaronder het testen van onze IT-systemen, onderzoek, data-analyse, het verbeteren van onze website en het ontwikkelen van nieuwe producten en functies.

4. Informatie die wij delen met derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens mogelijk met de volgende partijen delen:

(a) Bedrijven in dezelfde bedrijvengroep als wij: onze dochterondernemingen (d.w.z. elke organisatie die wij bezitten of beheren) of ons holdingbedrijf of ultieme houdstermaatschappij (d.w.z. elke organisatie die ons bezit of beheert) en alle dochterondernemingen die zij bezitten. Onder deze privacyverklaring zullen deze bedrijven uw persoonsgegevens uitsluitend op dezelfde manier als wij gebruiken.

(b) Dienstverleners en adviseurs: derden die een dienst aan ons verlenen. Bijvoorbeeld dienstverleners die ons helpen om onze IT-infrastructuur te ondersteunen, in onze naam betalingen van u verwerken, analytische informatie voor ons verwerken over onze producten en diensten en professionele diensten verlenen zoals juridische en administratieve diensten. Deze derden mogen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met onze instructies en moeten uw informatie veilig houden.

(c) Kopers van ons bedrijf: persoonlijke informatiepersoonsgegevens kan bekend gemaakt worden of overgedragen worden aan kopers of potentiële kopers van ons bedrijf of van onze activa als onderdeel van een dergelijke verkoop.

(d) Rechtshandhaving, regelgevingsinstanties en overige partijen voor juridische redenen: derden aan wie wij volgens de wet uw persoonsgegevens bekend moeten maken of aan wie wij uw persoonsgegevens bekend moeten maken om onze rechten, eigendom of veiligheid te beschermen of om de rechten, eigendom of veiligheid van anderen te beschermen. Wij kunnen ook persoonsgegevens bekend maken aan derden om illegale activiteiten en overtredingen van overeenkomsten die wij met u gesloten hebben, te helpen opsporen en onderzoeken.

Wij kunnen derden voorzien van algemene statistische informatie en analytische gegevens over de gebruikers van onze website, maar wij zorgen ervoor dat niemand geïdentificeerd kan worden aan de hand van deze informatie voordat wij deze bekendmaken.

5. Marketing en reclame

Onze dienst bestaat erin u te voorzien van de meest recente product aanbiedingen. De meeste marketingberichten versturen wij via e-mail, maar af en toe kunnen wij ook contact met u opnemen via de post of per telefoon. Indien u gebruik maakt van onze website, kunnen wij u ook push-berichten sturen als u toestemming geeft om deze te ontvangen. Indien u geen marketingberichten van ons wenst te ontvangen, of het aantal wenst te verminderen, kunt u ons dit vertellen door uw marketingvoorkeuren in uw account te wijzigen.

U kunt ook op ieder moment uw marketingvoorkeuren wijzigen door de hieronder beschreven instructies te volgen:

E-mail – klik op de link ‘uitschrijven’ onderaan in onze marketing e-mails. Indien u een online account hebt bij ons, kunt u zich ook uitschrijven voor marketing e-mails via uw accountinstellingen. U kunt ook het gedeelte “uw account” van onze website bezoeken om de frequentie van onze communicaties aan u te beheren. In het tabblad “Uw e-mails” van het deel “uw account” van de website, kunt u ervoor kiezen om gedurende een bepaalde periode niet langer communicaties te ontvangen door op de desbetreffende schuifbalk te klikken. Met de optie ‘samenvattingen’ op de schuifbalk voor e-mailvoorkeuren kunt u er ook voor kiezen om de frequentie van onze e-mails te verlagen. U kunt zich hier ook uitschrijven. Zodra u uw mailvoorkeuren hebt gekozen, klikt u op de knop “Wijzigingen opslaan” om ons uw voorkeuren te laten weten.

Indien u marketing van ons ontvangt via andere kanalen, bijvoorbeeld met de post of telefonisch en u dergelijke berichten niet langer wenst te ontvangen, kunt u ons via onze contactgegevens aan het einde van deze privacyverklaring vertellen dat u niet langer marketingmateriaal via de post of telefonisch van ons wenst te ontvangen. Wij merken op dat wij de meeste marketingberichten via e-mail versturen.

Indien u ons toestemming hebt gegeven om dit te doen, kunnen wij uw contactgegevens delen met geselecteerde derde partijen zodat zij u informatie kunnen verstrekken over reisaanbiedingen die volgens hen interessant voor u zouden kunnen zijn. Wij zullen dit uitsluitend doen indien u ons uw ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven om dit te doen.

Van tijd tot tijd kunnen wij u aanbiedingen meesturen met onze nieuwsbrieven van geselecteerde derden waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn. Indien u beslist dat u dergelijke berichten niet langer wilt ontvangen, dan kunt u ons vertellen om dergelijke berichten niet meer naar u te sturen in uw accountinstellingen. Ga naar het onderdeel “uw account” van de website, en verwijder het vinkje in het vakje met de titel “Persoonlijke aanbiedingen van partners”.

6. Online reclame

Wij, of onze reclamepartners, kunnen u reclameboodschappen tonen op onze website of op andere websites. Om dit te doen, kunnen wij of onze reclamepartners informatie verzamelen over hoe u onze website gebruikt of er een verbinding mee maakt of hoe u andere webpagina’s, sociale mediadiensten, inhoud en advertenties die u, of anderen die het apparaat gebruiken waarmee u een verbinding maakt met onze website, bezoekt, ermee omgaat of deze bekijkt. De informatie die verzameld wordt omvat mogelijk ook het IP-adres van het apparaat waarmee u een verbinding maakt met onze website.

Wij of onze reclamepartners gebruiken de verzamelde informatie om ervoor te zorgen dat de reclameberichten die u op onze website of websites van andere partijen ziet (in het geval dat onze partners ruimte voor reclame hebben), meer relevant voor u zijn.

Doorgaans worden cookies en gelijkaardige technologieën gebruikt om dit soort reclame te verstrekken. U vindt meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe u het gebruik daarvan beheert in ons cookieverklaring.

7. Uw persoonsgegevens opslaan en overdragen

Cookies en lokale opslag: wij slaan informatie (waaronder persoonsgegevens) mogelijk lokaal op uw apparaat op met behulp van cookies en andere browser- en applicatie-opslagmethoden. Voor meer informatie dient u onze cookieverklaring te raadplegen.

Beveiliging: wij implementeren gepaste technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onbedoelde of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of schade.

Internationale overdracht van uw persoonsgegevens: de persoonsgegevens die wij verzamelen kunnen worden overgedragen aan en opgeslagen in landen buiten de jurisdictie waarin u zich bevond op het moment van het verzamelen van uw persoonsgegevens. Gegevens kunnen worden overgedragen voor het doel van het hosten van onze websiteservers waar gegevens op worden bewaard. Sommige van deze jurisdicties bieden andere niveaus van bescherming met betrekking tot persoonsgegevens en kunnen, in bepaalde omstandigheden, minder veilig zijn dan de jurisdictie waarin u woont. Wij zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig wordt verwerkt in overeenstemming met het toepasselijk recht en deze privacyverklaring. Indien gegevens worden overgedragen buiten de EER en wanneer dit is aan een belanghebbende of verkoper in een land dat niet onderhevig is aan een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie, worden de gegevens voldoende beschermd door de modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie, een toepasselijk gecertificeerd Privacy Shield of de bindende bedrijfsvoorschriften van een verkoper.

8. Hoe lang wij uw persoonlijke informatie bewaren

Als wij aanmeldingsgegevens verwerken, dan bewaren wij deze zolang als u actief gebruik maakt van onze sites en gedurende en voor een bepaalde tijd daarna.

Als wij persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, dan verwerken wij de gegevens tot u ons vraagt om dit stop te zetten en gedurende korte tijd daarna (om ons in staat te stellen om uw verzoeken te verwerken). Wij bewaren ook een melding van het feit dat u ons gevraagd hebt om u geen directe marketingberichten te sturen of uw gegevens te verwerken zodat wij uw verzoek ook in de toekomst kunnen respecteren. Deze informatie wordt net zolang bewaard als wij uw persoonsgegevens bewaren in overeenstemming met dit onderdeel.

Indien wij persoonsgegevens verwerken in verband met de uitvoering van een contract of voor een wedstrijd, bewaren wij de gegevens gedurende 6 jaar na uw laatste interactie met ons. Dit is met inbegrip van eventuele correspondentie die u had met ons klantenserviceteam, zodat wij eventuele klachten of claims af kunnen handelen.

9. Toegang tot en correctie van uw persoonsgegevens

U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

(i) het recht om geïnformeerd te worden over hoe uw persoonsgegevens worden gebruikt;

(ii) het recht op toegang en om een kopie te krijgen van de persoonsgegevens die wij over u hebben;

(iii) het recht om correctie te vragen van onnauwkeurige persoonsgegevens die wij over u hebben;

(iv) vragen dat uw gegevens worden gedeeld (geporteerd) naar een andere beheerder; en

(v) om te vragen om het blokkeren, beperken of verwijderen van uw persoonsgegevens.

Daarnaast hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden (met name waar wij die persoonsgegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan contractuele of wettelijke verplichtingen, of waar wij de gegevens gebruiken voor directe marketing). Om de bovenstaande rechten uit te oefenen, of indien u vragen hebt over uw rechten, dient u contact op te nemen met ons via de gegevens zoals beschreven in het onderstaande deel “Contact opnemen met ons”. U kunt uw eigen gegevens ook corrigeren door te klikken op “Uw account”. U kunt ook vragen dat uw account (met inbegrip van de persoonsgegevens die wij bewaren) permanent wordt gewist in het “Uw account”-onderdeel van de website.

Indien u vermoedt dat wij persoonsgegevens bezitten, dient u contact op te nemen met ons via de contactgegevens zoals beschreven in het onderstaande deel “Contact opnemen met ons”. Gelieve zo veel mogelijk informatie te verstrekken over de persoonsgegevens die u zoekt en wij helpen u graag verder om het te vinden. Als u onopgeloste problemen hebt, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een Europese gegevensbeschermingsautoriteit waar u woont, werkt of waar u denkt dat de inbreuk begaan is.

10. Links naar websites van derden

Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van websites van derden of onze partnernetwerken, adverteerders, partners, nieuwspublicaties, retailers en dochterbedrijven. Indien u een link naar één van deze websites volgt, dient u op te merken dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaarden voor hun beleid. Controleer het beleid van die websites voordat u informatie indient op deze websites.

11. Wijzigingen in deze verklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken en dus moet u deze verklaring af en toe opnieuw raadplegen. Bij een materiële wijziging van deze privacyverklaring, zullen wij de datum “laatste wijziging” onderaan deze privacyverklaring bijwerken. De wijzigingen in deze privacyverklaring worden van kracht wanneer ze op deze pagina worden gepubliceerd.

12. Kennisgeving aan u

Wanneer wij u ergens over moeten informeren, hetzij omwille van juridische, marketing of andere bedrijfsgebonden doeleinden, zullen wij de volgens ons beste manier kiezen om contact met u op te nemen. Wij zullen dit doorgaans doen via e-mail of via een kennisgeving op onze website. Het feit dat wij u kennisgevingen kunnen sturen, verhindert u niet om u uit te schrijven voor bepaalde vormen van contact, zoals beschreven in deze privacyverklaring.

13. Contact met ons opnemen

Wij horen graag uw vragen, opmerkingen en verzoeken in verband met deze privacyverklaring en u dient deze te richten aan: info@fransvanheumen.nl

Deze Privacyverklaring werd voor het laatst gewijzigd op 02/06/2018.